Täällä esittelemme tiimimme referenssejä.

Ennen vuotta 2023 tehdyt toimeksiannot on toteutettu aikana, jolloin Capton Partners Oy toimi Alder & Sound Oy:n alihankkijana muodostaen Alder & Sound Oy:n taloudellisen neuvonannon tiimin.

Referenssit

KPA Unicon Group Oy

KPA Unicon Group Oy

27.4.2021

Capton Partners Oy avusti Partnera Oyj:tä taloudellisessa due diligence -prosessissa liittyen KPA Unicon Group Oy:n osakekannan enemmistön hankintaan.

Capton Partners Oy avusti Partnera Oyj:tä taloudellisessa due diligence -prosessissa liittyen KPA Unicon Group:n osakekannan hankintaan. KPA Unicon luo ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja ympäri maailman. Se myös uudistaa olemassa olevia tuotantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla. KPA Uniconin liikevaihto vuonna 2020 oli 69,4 miljoonaa euroa ja käyttökate 5,0 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta. Kauppahinta 70% osuudesta osakekannasta on 15,5 meur. Työ suoritettiin alihankintaan Alder & Sound Oy:lle.

https://www.partnera.fi/media/tiedotteet/2021/partnera_laajentaa_liiketoimintakonserniaan_yhtiotiedote_28042021pdf.pdf