Capton Partners auttaa yrityksiä ja yhteisöjä yritysjärjestelyihin liittyvissä taloudellisissa ja veroasioissa. Ydinpalvelumme on taloudellinen ja vero due diligence.

Kokenut tekijätiimimme palvelee kokonaisvaltaisesti ja riippumattomasti. Tutustu kokonaistarjontaamme!

Palvelut

Arvonmäärityspalvelut

Arvonmäärityspalvelumme kattavat muun muassa liiketoiminnan arvonmääritykset, kauppahinta-allokaatiot, aineettomien oikeuksien arvonmääritykset sekä verotusta varten toteutettavat arvonmääritykset. Tyypillisiä arvonmääritystilanteita ovat yrityksen tai liiketoiminnan osto- ja myyntitilanteet tai muut yritysjärjestelytilanteet. Arvonmääritystä edellyttävät myös investointipäätöksen tekeminen, sukupolven vaihdos tai muutokset omistuksessa, omistusjärjestelyitä koskevat riitatilanteet, IFRS 3:n mukaiset kauppahinnan allokoinnit osake- tai liiketoimintakaupassa (PPA, purchase price allocation).

Liiketoiminnan velattoman
arvonmääritys

Liiketoiminnan velattomassa arvonmäärityksessä määritetään nimensä mukaisesti liiketoiminnan velaton arvo. Liiketoiminnan velattoman arvon arvonmääritys perustuu yleisesti hyväksyttyyn rahoitusteoriaan. Tyypillinen arvonmääritys sisältää arvonmäärityksen kahdesta kolmeen soveltuvimmalla arvonmääritysmenetelmällä. Yleisesti arvonmääritysmenetelmät jakautuvat markkina-, tuotto- ja kustannusperusteisiin menetelmiin. Liiketoiminnan arvonmääritys tarvitaan yrityskauppaan valmistautumisessa, konsernien sisäisissä omistusjärjestelyissä, omistusjärjestelyissä ja osakkeiden lunastustilanteissa, myös omistusjärjestelyitä koskevissa riitatilanteissa.

Aineettomien oikeuksien
arvonmääritys

Aineettomien eli immateriaalioikeuksien hyödyntäminen on yhä tärkeämpi ja kasvava osa yritysten liiketoimintaa. Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tyypillisesti markkinoinnillisia oikeuksia, teknologisia oikeuksia, artistioikeuksia, dataan liittyviä oikeuksia, teollisia oikeuksia ja sopimusperusteisia oikeuksia. Aineettomien oikeuksien arvonmäärityksiä tarvitaan esimerkiksi konsernien sisäisissä transaktioissa, kauppahinnan allokaatiossa (IFRS 3) ja yrityskaupoissa.

Kauppahinnan
allokaatiolaskelmat

IFRS-laskentaperiaatteita noudattavien konsernien on allokoitava yrityskaupassa kohteesta maksettava kauppahinta hankituille tase-erille markkinaehtoisesti. Kauppahinnan allokaatioprosessi sisältää eri tase-erien, aineellisten ja aineettomien, identifioinnin, markkina-arvon määrittämisen sekä tase-erien markkina-arvo-oikaisut. Kun kauppahinta ylittää tunnistettujen tase-erien markkina-arvon, allokoidaan loppuosa kauppahinnasta liikearvoksi.

Riippumaton
kumppani ajaa aina
yrityksesi etujasi.

Blogi

Tuorein kirjoitus

Capton Partners Oy:n palvelut ja tiimi laajenevat:

Esittelemme uutena palvelualueena veropalvelut ja veropalveluiden vetäjänä 1.1.2024 aloittavan Lauri Vuoriston Olemme iloisia ilmoittaessamme merkittävästä palveluidemme laajennuksesta uusien veropalveluiden myötä, jotka vastaavat asiakkaidemme jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Samalla esittelemme uusimman tiimilisäyksemme, Lauri Vuoriston, joka on vastaa 1.1.2024 alkaen Capton Partnersin veropalveluista tittelillä Senior Manager, Head of tax services. Lauri tuo tiimiimme vankkaa kokemusta, hänellä on yli … Lue lisää