Capton Partners auttaa yrityksiä ja yhteisöjä yritysjärjestelyihin liittyvissä taloudellisissa ja veroasioissa. Ydinpalvelumme on taloudellinen ja vero due diligence.

Kokenut tekijätiimimme palvelee kokonaisvaltaisesti ja riippumattomasti. Tutustu kokonaistarjontaamme!

Palvelut

Yritysjärjestelypalvelut

Transaction services eli yritysjärjestelypalveluitamme ovat due diligence -palvelut ja niihin liittyvät palvelut. Tapamme toimia on käytännönläheinen ja tähtää siihen, että asiakkaallamme on kauppaneuvotteluissa parhaat argumentit käytössään. Palveluidemme tuloksena asiakas saa selkeän kuvan arvonmuodostuksen keskeisistä parametreistä ja muista seikoista, joilla on vaikutusta kaupan onnistumiseen ja transaktiossa siirtyvään arvoon.

Taloudellinen
Due Diligence

Taloudellisessa due diligencessä selvitämme ensisijaisesti, pitävätkö keskeiset oletukset arvonmäärityksen parametreista paikkansa. Captonin due diligence ei ole pelkästään tick the box -tyyppinen riskien luetelma, vaan se antaa käytännöllisen ymmärryksen siitä, miten tulos muodostuu ja mikä on sen kestävä taso, miten pääomaa sitoutuu ja mikä on todellinen nettovelka-asema.

Kauppakirja-
neuvonanto

Kauppakirjaneuvonanto on tärkeä jatkumo due diligence -projektille. Kauppakirjaneuvonanto pitää sisällään mm. kauppahintamekanismien määrittelyn, mekanismin laskentamallin laatimisen sekä näihin liittyvän neuvottelutuen. Tässä kohdassa pyrimme varmistamaan, että due diligence -vaiheessa opitut asiat juoksutetaan oikealla tavalla lopulliseen kauppahintaan, ja että alkuperäisessä arvonmäärityksessä käytetyt olettamat tulevat oikealla tavalla huomioiduksi.

Yrityskaupan
rakenteen suunnittelu

Strukturoinnissa eli yrityskaupan rakennesuunnittelussa määritetään yrityskaupan kannalta järkevin juridinen rakenne, joka huomioi mm. transaktioon liittyvät veroseuraamukset ja voitonjaon.

Kiinteistöjen
Due Diligence

Kiinteistöjen due diligence on vastaava kuin yrityskauppoihin liittyvä due diligence -tarkastus. Kokeneet asiantuntijamme koordinoivat puolestasi taloudelliset ja verotukselliset toimeksiannot sekä legal due diligence -toimeksiannot.

Riippumaton
kumppani ajaa aina
yrityksesi etujasi.

Blogi

Tuorein kirjoitus

Capton Partners Oy:n palvelut ja tiimi laajenevat:

Esittelemme uutena palvelualueena veropalvelut ja veropalveluiden vetäjänä 1.1.2024 aloittavan Lauri Vuoriston Olemme iloisia ilmoittaessamme merkittävästä palveluidemme laajennuksesta uusien veropalveluiden myötä, jotka vastaavat asiakkaidemme jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Samalla esittelemme uusimman tiimilisäyksemme, Lauri Vuoriston, joka on vastaa 1.1.2024 alkaen Capton Partnersin veropalveluista tittelillä Senior Manager, Head of tax services. Lauri tuo tiimiimme vankkaa kokemusta, hänellä on yli … Lue lisää