Blogi

Capton Partners – uusi nimi, tutut tekijät

Capton Partners on uusi nimi, mutta sen taustalla on joukko erittäin kokeneita tekijöitä. Captonin taloudellisen neuvonannon konsultit irtautuivat Alder & Sound -brändin alta ja lanseerasivat oman brändin 1.1.2023. Yhtiö on perustettu vuonna 2016 ja toimintaa on harjoitettu siitä alkaen Capton Partners Oy:ssä.  Asiakkaille Capton Partnersin nimi ei ole näkynyt, sillä yhtiö on toiminut Alder & Sound Oy:n alihankkijana, jolloin Capton Partnersin tiimi muodosti Alder & Sound Oy:n taloudellisen neuvonannon tiimin.

Tiimimme toiminta Alder & Soundin alaisuudessa alkoi jo vuoden 2014 alussa, jolloin Capton Partnersin perustaja, Toni Turunen, siirtyi big four -yhtiöstä Alder & Soundiin perustamaan yritysjärjestelyihin keskittyvän taloudellisen neuvonantotiimin. Ennen uuden tiimin perustamista Toni toimi yhteensä 14 vuotta kahden eri big four -yhtiön yritysjärjestelytiimeissä keskittyen erityisesti taloudellisiin due diligence-, arvonmääritys- ja taloudellisen mallinnuksen tehtäviin. Big four -yhtiöissä toimiminen antoi Tonille vankan kokemuspohjan yritysjärjestelykentästä ja vaativien yritysjärjestelyprojektien johtamisesta.

Yritysjärjestelyprojektissa kokemus on valttia ja oikotietä onneen ei ole. Vuonna 2014 Toni päätteli, että markkinoilla olisi kysyntää kokeneelle yritysjärjestelytiimille, joka fokusoi keskisuuriin ja sitä pienempiin transaktioihin. Tiimiin fokus on alusta alkaen ollut keskisuuret ja sitä pienemmät yritysjärjestelyt, joihin tarjotaan markkinoiden kokenein suorittava tiimi. Tämä oivallus on otettu markkinoilla hyvin vastaan ja tiimin markkina-asema on muodostunut vakaaksi. Hyvänä todisteena tästä ovat lukuisat toistuvaistoimeksiannot samojen asiakkaiden kanssa. Asiakaskunta muodostuu säännöllisesti yritys- ja kiinteistökauppoja tekevistä tahoista kuten pääomasijoitusrahastoista ja näiden portfolioyrityksistä, kiinteistösijoitusrahastoista, pörssiyhtiöstä, perheomisteisista kasvuyrityksistä jne.

Captonin tiimin lähestymistapa on tarjota laadukasta due diligence -palvelua kokenein tekijöin. Due diligence -työtä ohjaa vankka tietotaito liiketoiminnan arvonmäärityksen teoriasta ja käytännöstä, ja arvonmäärityksen parametrien läpikäynti muodostaakin tärkeän rungon due diligence -työlle. Captonin tavoitteena on aina edesauttaa asiakkaalle paras mahdollinen lopputulos käsillä olevassa transaktiossa. 

”Due diligence on onnistuneessa transaktiossa yksi vaihe, mutta suurimman hyödyn pystymme tuottamaan asiakkaalle due diligence -raportin ja sopimuksen allekirjoituksen välisissä tapahtumissa, erityisesti siinä miten esiin nousseet kauppahintavaikutteiset asiat juoksutetaan kaupan ehtoihin. Tässä kohtaa kokeneiden asiantuntijoiden apu nousee erityisen arvokkaaksi. Tavoitteenamme on aina saavuttaa asiakkaalle suuremmat hyödyt kuin mitä asiakas maksaa meille palkkiona”, Toni painottaa.